Skip to main content

Twoja Bilbia - Komentarze

Filter

Komentarz

I nic więcej

Jeśli masz głosić to, co ty myślisz, jeśli masz głosić, jakie ty masz wrażenia i…
24 kwietnia, 2024
Komentarz

Ziarno

Bardzo pięknie jest, gdy Ewangelie tłumaczy żywot świętych, gdy Ewangelie tłumaczy doświadczenie osób wierzących. Z…
23 kwietnia, 2024
Komentarz

Brama

Był niejako bramą, przez którą nie mogły wejść wilki - ale także bramą, która oznaczała,…
22 kwietnia, 2024
Komentarz

Mesjasz

Wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu prowadzą ku tej świętej i przełomowej chwili nadejścia Mesjasza. Z Ewangelii…
19 kwietnia, 2024
Komentarz

Chleb

Chciał zostać w chlebie, żeby każdego było stać. I żeby z każdym być tak blisko,…
18 kwietnia, 2024
Komentarz

Błogosławieni

Byli na świecie ludzie, tysiące ludzi, którzy Go zobaczyli, usłyszeli, zrozumieli, Kim jest - i…
17 kwietnia, 2024
Komentarz

Głód

Problemem nie jest to, że jesteśmy głodni - problemem jest to, że próbujemy te głody…
16 kwietnia, 2024
Komentarz

Odważ się!

Nie zabiegajcie o pokarm, który zniszczeje -  zabiegajcie o pokarm na życie wieczne, o Eucharystię,…
15 kwietnia, 2024
Komentarz

Zero

Cuda najczęściej dzieją się wtedy, gdy doświadczamy braku. To brak, jakieś ubóstwo, jest warunkiem niezbędnym…
12 kwietnia, 2024
Komentarz

Dłonie

Dłonie Jezusa to są dłonie przebite. Dłonie rozumiejące. Dłonie, które spotkało zło. Z Ewangelii wg…
11 kwietnia, 2024
Komentarz

Zbawić, nie potępić

Możemy być tego pewni, jak niczego na świecie: mamy Boga, mamy Zbawiciela, mamy Jezusa, który…
10 kwietnia, 2024
Komentarz

Narodzić się na nowo

Trzeba dać się ogarnąć miłosierdziu, jak niemowlak, dzieciątko jest ogarnięte łonem matki. Z Ewangelii wg…
9 kwietnia, 2024