Skip to main content

Najważniejsze jest to, by od wypełniania woli bożej zmieniło się coś w środku. We mnie i w Tobie.

Z Ewangelii wg św. Łukasza – Zażądał tabliczki i napisał: Jan mu będzie na imię.

Nadał swojemu synowi imię, o które prosił go anioł. Wypełnił bożą wolę – i nagle okazało się, że w nim wszystko się odmienia. Nie tylko ta rzeczywistość wokół, którą mógł kreować jako ten, który brał na siebie najważniejsze decyzje. Ale także coś w nim się głęboko zmieniło, gdy postanowił działać zgodnie z bożą wolą.

Dokładnie tak działa to i w naszym życiu. Myślimy, że od wypełniania woli bożej zależy to, co stanie się wokół nas. Tymczasem najpierw, na pierwszym miejscu, najważniejsze jest to, by od wypełniania woli bożej zmieniło się coś w środku. We mnie i w Tobie. Do zobaczenia jutro.