Skip to main content

Czy warto udawać, że wszystko będzie dobrze, że wszystko będzie pięknie i wygodnie?

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Spadł deszcz i wezbrały potoki.

Dwóch ludzi wybudowało domy: jeden na piasku a drugi na skale. I oto wypełnia się bardzo realistyczna wizja życia każdego z nas, bo nadchodzą trzęsienia ziemi, wezbrane potoki, deszcze, podmycia, burze, kataklizmy. Realistyczna wizja; realistyczna opowieść o każdym ludzkim życiorysie.

I pytanie: czy warto budować na piasku, skoro wiadomo, że te wszystkie kataklizmy na nas przyjdą? Czy warto udawać, że wszystko będzie dobrze, że wszystko będzie pięknie i wygodnie? Czy warto udawać, że życie ludzkie nie toczy się czasami od tragedii do tragedii?

Nie, nie warto. Warto budować na skale. Wtedy jest nadzieja, że nawet w kolejnej tragedii odkryjemy jej sens i odkryjemy, że nie jesteśmy w tej tragedii sami, że mamy Chrystusa- skałę, który nas utrzymuje. Do zobaczenia jutro.