Skip to main content

Możemy upodobnić do Ducha Świętego, gdy wydajemy świadectwo o Jezusie. Gdy o Jezusie myślimy, mówimy, gdy opowiadamy Jego cuda, gdy głosimy Jego ewangelię.

Z Ewangelii wg św. Jana: Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie.

Bardzo blisko siebie są te dwa zdania. Pierwsze mówi, że świadectwo o Jezusie będzie wydawał Duch Święty; drugie, że świadectwo o Jezusie będzie wydawał człowiek. Ja i ty.

I z tego można by wysnuć taki piękny wniosek, że możemy się jakoś do Ducha Świętego upodabniać, gdy wydajemy świadectwo o Jezusie. Gdy o Jezusie myślimy, mówimy, gdy opowiadamy Jego cuda, gdy głosimy Jego ewangelię, gdy żyjemy Jezusem, gdy oddychamy Jezusem – nagle upodabniamy się do Ducha Świętego. Takie podobieństwo to jest jakiś kosmos ludzkich możliwości – a jednak Jezus nam to obiecuje. Do zobaczenia jutro.