Skip to main content

Jezus nie tylko mówi “nie zabijaj”, ale mówi: nawet pragnienie w sercu, by ktoś inny nie żył, już jest wykroczeniem przeciwko temu prawu.

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj.

Jezus powraca do dekalogu, do tego prostego, przejrzystego formułowania nadanego przez Boga jako prawo. I potem jeszcze to prawo komentuje, mówiąc, że nawet wtedy, gdy się zagniewamy na swojego brata, gdy nim pogardzimy, nawet wtedy jesteśmy winni przestępstwa przeciwko temu prostemu przykazaniu.

Tymczasem my dzisiaj, także w Kościele, dzielimy włos na czworo i zastanawiamy się, czy Bóg powiedział “nie zabijaj”, czy “nie morduj”? Czy dopuścić niektóre zabójstwa, na przykład zabójstwo w imię prawa, karę śmierci? Zastanawiamy się, co można, co nie można, powołując się często na Stary Testament, na wolę Boga i zapominając jakby o tym, że przyjście Jezusa dowrażliwiło jeszcze to przykazanie.

Jezus nie tylko mówi “nie zabijaj”, ale mówi: nawet pragnienie w sercu, by ktoś inny nie żył, już jest wykroczeniem przeciwko temu prawu. Bądźmy bardzo ostrożni i odważmy się na radykalną wierność dekalogowi. Do zobaczenia jutro.