Skip to main content

Tak długo, jak będziemy słuchać siebie, swoich potrzeb, emocji, swoich wrażeń, swoich egoistycznych i egocentrycznych myśli, tak długo będziemy otaczać miłością tylko siebie –  albo nawet bardziej: tylko swoje wyobrażenie o sobie. 

Z Ewangelii według Świętego Marka: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus rzekł pierwsze jest “Słuchaj Izraelu!”

Pan Jezus odpowiada mówiąc oczywiście o przykazaniu miłości Boga i bliźniego, ale zaczyna od tego pięknego sformułowania “Słuchaj Izraelu!”. Tak długo, jak będziemy słuchać siebie, swoich potrzeb, emocji, swoich wrażeń, swoich egoistycznych i egocentrycznych myśli, tak długo będziemy otaczać miłością tylko siebie –  albo nawet bardziej: tylko swoje wyobrażenie o sobie

Tymczasem jak zaczniemy słuchać Boga – Słuchaj Izraelu – to przeniesie się ten ośrodek zainteresowania. Przeniesie się centrum uwagi ze mnie i z mojego dobrego samopoczucia na innych, których mogę pokochać i stąd zaczerpnąć – tym razem prawdziwe już  – poczucie własnej wartości. Do zobaczenia jutro.