Skip to main content

Chodzi o to, by wypełnić prawo w jego najświętszym duchu. By je wypełnić aż do końca, to znaczy – aż do ostatniej kropli swojej krwi.

Z Ewangelii według św. Z Ewangelii Mateusza: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków.

Pan Jezus mówi nam, że pragnie drobiazgowo wypełnić prawo, do ostatniego najmniejszego paragrafu. Z tym że trzeba zrozumieć, że nie chodzi tutaj o jakąś obsesję wypełniania prawa, o jakiś niezdrowy legalizm. 

Chodzi o to, by wypełnić prawo w jego najświętszym duchu. By je wypełnić aż do końca, to znaczy – aż do ostatniej kropli swojej krwi. Wypełnić prawo miłości. Do zobaczenia jutro.