Skip to main content

Jesteśmy pacjentami, którzy umierają i bardzo Go potrzebują. Jednym słowem: Jezus jest lekarzem – a nie kustoszem muzeum pięknych, doskonałych figur.

Z Ewangelii według świętego Łukasza: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników.”

O tak, Jezus przychodzi do mnie i do ciebie nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, mądrzy i sprawiedliwi, ale dlatego, że jesteśmy pacjentami, którzy są poranieni, owrzodzeni, wypełnieni wirusem.

Jesteśmy pacjentami, którzy umierają i bardzo Go potrzebują. Jednym słowem: Jezus jest lekarzem – a nie kustoszem muzeum pięknych, doskonałych figur. Niech się w naszym sercu dziś zrodzi uwielbienie. Jezus przychodzi uleczyć moje serce. Do zobaczenia jutro.