Skip to main content

Nie ma życiorysu bez cierpienia, nie ma życiorysu bez porażek, tak jak nie ma życiorysu, który byłby realizacją wszystkich ludzkich marzeń i wyobrażeń o rajskim żywocie.

Z Ewangelii wg św. Łukasza: “Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć.” 

Z pewnością mówił o Sobie, ale mówił przecież także o każdym z nas. Przecież to każdym z nas można powiedzieć: “syn człowieczy”,  “dziecko człowiecze” i o każdym z nas można powiedzieć “wiele będzie cierpiał”. Nie ma życiorysu bez cierpienia, nie ma życiorysu bez porażek, tak jak nie ma życiorysu, który byłby realizacją wszystkich ludzkich marzeń i wyobrażeń o rajskim żywocie.

Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Jezus mówi to z ogromnym poczuciem realizmu, ale jednocześnie zapowiadając tę prawdę, nie pozostawia jej, jak jakiegoś bezlitosnego wyroku. Raczej daje nam odpowiedź: to cierpienie nas upodobni do Niego, do pierwszego spośród synów ludzkich. Upodobnieni w cierpieniu do Jezusa, będziemy upodobnieni także w zmartwychwstawaniu. Do zobaczenia jutro.