Skip to main content

Jan po prostu głosił Królestwo Boże, nadejście Jezusa i doznał tego momentu, w którym mógł ogłosić: oto przychodzi Ten, któremu ja nie jestem godzien zawiązać rzemyka u sandałów.

Z Ewangelii według św.Jana: Stwierdzano, że wprawdzie Jan nie uczynił żadnego znaku, jednak wszystko, co powiedział o Nim, było prawdą.

 Jan nie uczynił żadnego znaku. Nikogo nie uzdrowił, nie wyrzucił demonów, nikogo nie przywrócił do życia, nikomu nie prorokował; nie mówił językami.

 Jan po prostu głosił Królestwo Boże, nadejście Jezusa i doznał tego momentu, w którym mógł ogłosić: oto przychodzi Ten, któremu ja nie jestem godzien zawiązać rzemyka u sandałów.

I to jest największy cud, jakiego może dokonać człowiek; największe proroctwo, jakie może ogłosić. Największy cud, to przenieść uwagę ludzi z siebie na Jezusa, a największe proroctwo, jakie można wypowiedzieć, to powiedzieć: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Do zobaczenia jutro.