Skip to main content

Tak często te słowa są święte, nauczanie jest prawdziwe, choć ci, którzy nauczają, sami nie potrafią go wypełnić.

Z Ewangelii według św. Mateusza: „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.”

Jezus mówi wprost o faryzeuszach i przywódcach ludu, ale rozumiemy dobrze, że mówi także o tych którzy tu i teraz w naszym społeczeństwie mają autorytet duchowy, czy są przywódcami religijnymi. 

I pewnie to doświadczenie zawodu, rozczarowania, nawet jakiegoś skandalu, który rodzi się w spotkaniu z człowiekiem, który miał nas duchowo umocnić, a zachował się niegodnie, jest wciąż obecne. A jednak wciąż Jezus powtarza: słuchajcie ich słów, nawet gdy nie da się naśladować ich czynów.

Tak często te słowa są święte, nauczanie jest prawdziwe, choć ci, którzy nauczają, sami nie potrafią go wypełnić. Chyba raczej trzeba się nad nimi, nad nami – tymi, którzy uczą mądrze lecz postępują głupio – pożalić, zamiast osądzić. I pewnie tak ważne jest, byśmy umieli te wszystkie mądre nauki zrealizować, nawet jeżeli ci, którzy je głoszą, nie mieli takiej siły. Tylko Jezus może nas tego nauczyć. Tylko Jezus może nas nauczyć tego, byśmy nie odrzucili prawdy. Do zobaczenia jutro.