Skip to main content

Jeśli cokolwiek wiąże Bogu ręce – to nasza niewiara.

Z Ewangelii według św. Marka: “I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu”.

Tak, święta Ewangelia mówi nam o granicach boskich możliwości. Święta Ewangelia mówi nam o momencie, w którym Bóg czegoś nie może. Nie mógł zdziałać cudu, bo nie spotkał wiary. Oto granica. Jeśli cokolwiek wiąże Bogu ręce to nasza niewiara. Do zobaczenia jutro.