Skip to main content

A wy za kogo Mnie uważacie? Łk 9,20

Rozważanie:

Jedni uważali Jezusa za któregoś z proroków, inni za oszusta i wichrzyciela. To pytanie, które Jezus zadał swoim uczniom, stawia On także każdemu człowiekowi w dzisiejszym świecie. Nikt nie może przed nim uciec.

a2

Wielu reaguje odrzuceniem lub obojętnością. Ale Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz”. Podobnie powiedziała Marta, otwierając drogę do wskrzeszenia swego brata Łazarza.

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, Zbawiciel. Tylko taka odpowiedź prowadzi do życia i szczęścia.

A wy za kogo Mnie uważacie?

Do wykucia:

A wy za kogo Mnie uważacie?

Łk 9,20