Skip to main content

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: niech nie twardnieją wasze serca. Ps 95,7–8

Rozważanie:

Werset ten wyraża istotę nawrócenia: nieustannie nasłuchiwać głosu Pana i być mu posłusznym. Pan wzywa: „Niech nie twardnieją wasze serca”. Serce twarde sprawia, że ziarno słowa Bożego pada na nie jak na ubitą drogę i nie może się rozwinąć.

oby

Trzeba nam uwrażliwiać nasze serca, uprawiać je jak dobrze zadbany ogród, przynoszący barwne kwiaty i słodkie owoce wierności Panu.

Do wykucia:

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: niech nie twardnieją wasze serca.

Ps 95,7–8