Skip to main content

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Ga 4,7

Rozważanie:

Jesteśmy synami Bożymi i dziedzicami Królestwa Bezkresów. Nasze panowanie u boku naszego boskiego Brata, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, trwać będzie wiecznie. Wszystkie państwa tego świata rozpadną się i nie pozostanie po nich żaden ślad, a wielcy tego świata, najpotężniejsi politycy i bankierzy, celebryci i dziennikarze będą musieli pokornie prosić świętego Piotra o wpuszczenie do raju, jak każdy inny człowiek.

niej

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie (Flp 3,20).

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Mt 26,41).

Do wykucia:

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Ga 4,7