Skip to main content

Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim. Jr 31,18

Rozważanie:

Być może tak trudno jest nam się trwale nawrócić, bo usiłujemy to osiągnąć własnymi siłami. Nasz ludzki trud jest niezbędny, ale pierwszym dawcą łaski nawrócenia jest Bóg.

spraw1

Wszystkie wysiłki trzeba omodlić. Zatem proś o nawrócenie — wytrwale, cierpliwie, stale.

Do wykucia:

Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim.

Jr 31,18