Skip to main content

Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza. Ps 89,16

Rozważanie:

Zwykle traktujemy radość jako nagrodę, efekt, wisienkę na torcie. Dla natchnionego autora Psalmu 89 radość to punkt wyjścia prowadzący do otrzymywania Bożych łask i błogosławieństw. Istnieje jednak warunek (który umknął tłumaczowi, ale jest w oryginale): ta radość musi być związana z wysławianiem Pana.

szczes

Codziennie wychwalajmy Boga, dziękujmy Mu, a nie zabraknie nam szczęścia.

Do wykucia:

Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.
Ps 89,16