Skip to main content

Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała. Prz 16,24

Rozważanie:

Łacińskie słowo benedicere, „błogosławić”, oznacza dosłownie: mówić dobrze.

dobre

Czy pomyślałeś, że kiedy mówisz dobrze o ludziach czy rzeczach, to błogosławisz? Że przynosisz słodycz i lekarstwo, nie tylko dla duszy, lecz nawet dla ciała, jak podkreśla święty tekst Biblii?

Do wykucia:

Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała.

Prz 16,24