Skip to main content

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Ga 3,27

Rozważanie:

Przyoblekliście się w Chrystusa. Pozornie zaskakujące, ale zrozumiałe, gdy przypomnimy sobie inne słowa św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

wy

Puść stery i pozwól je przejąć Chrystusowi. Niech On w tobie działa i upodabnia cię do siebie, niech prowadzi cię tam, dokąd pragnie.

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię: w słowie i w czynie. Zostań Jego miłosiernymi rękami i nogami. Ty już jesteś Jego — sprawił to chrzest. Teraz pozwól Mu dokończyć dobre dzieło, które w tobie rozpoczął.

Do wykucia:

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.

Ga 3,27