Skip to main content

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jk 4,10

Rozważanie:

Pokora jest królową cnót. „Ten, kto chce znaleźć prawdziwy odpoczynek dla swojej duszy, niech nauczy się Jego (tj. Jezusa) pokory i niech zobaczy, że w niej jest wszelka radość i wszelka chwała” (Doroteusz z Gazy). To przez pychę upadli Adam i Ewa. Przez pokorę uwalniamy się od grzechów, słabości i wad, powstajemy z upadków, nabieramy odwagi i mocy do dalszej drogi ku niebu.

uniż

Nie bójmy się uniżyć się przed Panem.

Do wykucia:

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

Jk 4,10