Skip to main content

Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. Ps 115,1

Rozważanie:

Czy wiemy o tym, że jesteśmy błogosławieni? Czy jesteśmy tego tak bardzo konkretnie, realnie świadomi? Gdy przygniata nas pośpiech, kłopoty, smutki, zło, obecne wokół nas i w nas?

blog

A jednak w tym wszystkim, w tym całym prochu i mozole tego życia, jesteśmy błogosławieni. Namaszczeni mocą, radością, Duchem. I to przez kogo? Przez najpotężniejszego Boga, Stworzyciela i Władcę wszystkiego, co istnieje. Czy czujemy się błogosławieni?

Do wykucia:

Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Ps 115,15