Skip to main content

Nie wystarczy każdemu tak samo, równo, ani każdemu według zasługi i prawa. W sprawiedliwości też mamy naśladować Boga. Jaka jest Jego sprawiedliwość?

Przeczytaj: Mt 5, 20-26

Tweety:
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi

najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim

sprawiedliwosc

Rozważanie:
Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5,8). Na nasz grzech Bóg odpowiedział miłosierdziem, obficie rozlaną łaską. Nie zasłużyliśmy na to, według ziemskich kategorii perspektywa miłosierdzia i łaski jest niesprawiedliwa. A ona jest naszym udziałem i według niej mamy formować nie tylko relację z Bogiem, ale też bliźnimi i światem. Nie ma tu miejsca na uleganie emocjom, na inne traktowanie ludzi o odmiennej kulturze i wierze, nawet jeśli nas skrzywdzili albo stanowią dla nas zagrożenie. W każdym człowieku widzimy osobę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, za którą – tak jak za nas – Chrystus umarł na krzyżu. Tylko miłość, w każdej sytuacji musimy pamiętać że zdecydowaliśmy się na miłość, która ma nas kształtować i którą przemienimy świat. To jest nasza większa sprawiedliwość, na tym polega budowanie Królestwa Bożego.

Modlitwa:
Panie, ucz mnie kochać, ucz mnie być sprawiedliwym i wiernym. Spraw, żeby wdzięczność, jaką mam za Twoje miłosierdzie, rozpalała je we mnie. Amen