Skip to main content

Jezus nie zniósł Prawa ani Proroków, tylko w swojej Osobie, życiu i dziele zbawienia wypełnił je. Jak my powinniśmy Go w tym naśladować, żeby nie być najmniejszymi w Królestwie niebieskim?

Przeczytaj: Mt 5,17-19

Tweety:

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie

prawo

Rozważanie:

Jezus nie zniósł przykazań, nie zniósł Prawa. Z ewangelii wiemy, że szanował nawet żydowskie zwyczaje, przepisy prawa ludzkiego. Jednak również pokazuje siebie jako Pana szabatu, pokazuje, że nad tymi nawet dobrymi zwyczajami (np. niezrywanie kłosów w szabat) musi stać miłość. Jako najważniejsze przykazanie wskazuje właśnie miłość. W Wieczerniku, gdy przed śmiercią przemawiał do uczniów, miłość była jedynym, nowym przykazaniem, jakie im zostawił. A my mamy nie tylko wypełniać to Prawo jak Jezus, ale również uczyć je wypełniać. Tak jak Jezus – przed wszystkim pilnując, by miłość była obecna w naszym codziennym życiu, byśmy byli rozpoznawani po miłości i z miłością kojarzeni. Wtedy będziemy mogli o niej nauczać słowem, wtedy będziemy autentyczni. To wymagające, trudne, ambitne, ale dzięki łasce, konkretnej pracy nad sobą i relacji z Jezusem jest do zrealizowania.

Modlitwa:

Panie, dziękuję Ci, że codziennie dajesz mi szansę do wzrastania w miłości. Pomóż mi dostrzegać konkretne wydarzenia i relacje, w których moja miłość jeszcze kuleje i daj mi się w niej rozwijać. Niech inni widzą, że Twoje imię – Miłość – jest też moim imieniem, bo jestem Twoim dzieckiem. Niech patrząc na mnie myślą o Tobie. Amen