Skip to main content

Na każdego, kto chce naśladować Jezusa, czeka konkretna misja – budowa Królestwa Bożego, przemiana tego świata.

Przeczytaj: Mt 5,13-16

Tweety:

Wy jesteście solą ziemi

Wy jesteście światłem świata

niech świeci wasze światło przed ludźmi

świeć

Rozważanie:

Jezus mówi, że jesteśmy światłem świata. Symbolika światła jest bardzo intuicyjna i zrozumiała. Pozwala ono dostrzec kolory, cieszyć się pięknem, nie ulegać złudzeniom.

Jednak troszcząc się o pokorę i stojąc w prawdzie musimy pamiętać, gdzie nasze światło ma źródło. Z Prologu do Ewangelii św. Jana wiemy, że światłem jest Jezus Chrystus, udziela się nam ono, gdy żyjemy Jego życiem. Świecimy światu, kiedy staramy się naśladować Chrystusa. Umożliwia nam to życie sakramentalne i nieustanne poznawanie Go, na modlitwie i medytacji Pisma Świętego.

Z symboliką soli jest podobnie – nadajemy smak światu, utrwalamy życie świata, kiedy jesteśmy Chrystusowi i kierujemy spojrzenia świata na Chrystusa. Jeśli ludzie patrzą na nas i zaczynają wychwalać nas, powinniśmy się zaniepokoić. Żyjemy dla chwały Bożej.

Modlitwa:

Panie, dziękuję Ci, że żyję dla Twojej chwały. Spraw, by ludzie spotykając się ze mną, kierowali swoje myśli do Ciebie i Ciebie wychwalali. Upodabniaj mnie do siebie, żeby świat, w którym żyję, przemieniał się według Twojej woli.