Skip to main content

W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. 1 P 1,15–16

Rozważanie:

Katechizm mówi, że odpowiedzią człowieka na Objawienie Boże jest wiara. A co jest odpowiedzią na wiarę? Świętość. Zarówno ta istotowa, ontologiczna, polegająca na tym, że dzięki nadprzyrodzonej łasce Bożej jako przybrani synowie Boży stajemy się podobni do Trzykroć Świętego Boga, jak i ta moralna, będąca owocem pracy nad przemianą naszego postępowania.

świętymi

Jesteśmy grzesznikami, a zarazem Świętymi dzięki darowi Zbawienia, ofiarowanego nam przez Jezusa Chrystusa. Starajmy się więc, by rzeczywiście było w nas coraz mniej ciemności grzechu, a coraz więcej świętości.

Do wykucia:

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
1 P 1,16