Skip to main content

Przyczyń się do ogromnej radości w niebie – nawróć się!

Przeczytaj: Łk 15,3-7

Tweety:

znalazłem owcę, która mi zginęła

w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca

Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną, nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie

serce

Rozważanie:

To piękny obraz. Pasterz zachowujący się zupełnie inaczej niż inni z jego branży. Wyrusza na poszukiwania zagubionej owcy, zostawiając wszystkie inne dla tej, co do której nie ma pewności, że znów się nie zgubi, że znów nie ucieknie.

Miłość tego Pasterza jest bezwarunkowa, otwarta na zranienie i odrzucenie. Taką miłością jesteśmy umiłowani. Bóg stworzył nas z miłości, a na naszą niewierność zareagował absolutnym miłosierdziem – w osobie swojego Syna. Syna, który pouczył o miłości Ojca tak radykalnie, że pozwolił nam dostrzec serce Boga przez przebity na krzyżu bok.

Nie musimy się bać tej miłości. Ufnie zanurzmy się w jej bezpieczeństwie, oddychajmy wolnością, którą ona przynosi. Kontemplujmy ją i pozwólmy jej się przemieniać.

Modlitwa:

Panie Jezu, uczyń moje serce według Serca Twego!