Skip to main content
Dzisiejsze Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny kończy miesiąc maj, poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Scena dzisiejszej Ewangelii pokazuje postawę Maryi gdy zgadza się w kompletnie wolny sposób działanie Boga w swoim życiu.

Natychmiast po zwiastowaniu i obietnicy stania się Matką Syna Bożego Maryja wyrusza w góry, aby służyć swej brzemiennej kuzynce Elżbiecie. Przyjęcie Jezusa do swego życia prowokuje do otwarcia na bliźnich. Dobro zawsze udziela się na zewnątrz…
Przeczytaj: Łk 1,39-56
Tweety:
Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
mpnr
Rozważanie:
Pieśń Maryi to streszczenie historii zbawienia. Dowód na to że Bóg działa w wydarzeniach wielkiego kalibru i życiu każdego z nas.  
Maryja opowiada w nim jak doświadcza wielkości i wspaniałości Bożego działania, dzieli się tym spontanicznie z Elżbietą i każdym z nas. To pieśń pełna radości, bo gdy zgadzamy się, by Bóg kierował naszym życiem, jesteśmy szczęśliwi i dzielimy się tym szczęściem z innymi. Także nad nami inni będą modli wypowiedzieć błogosławieństwo Elżbiety. 

 

Modlitwa:
Panie, dziękuję że wiara rodzi się ze świadectwa, że mogę wciąż czerpać z doświadczenia moich braci i sióstr. Niech moje codzienne życie wiarą będzie innych budowało i umacniało, niech dla nikogo nie będę przyczyną zgorszenia czy utraty wiary. Niech „tak” wypowiadane każdego dnia Bogu będzie przyczyną mojego szczęścia. Amen.