Skip to main content

Przeklinanie figowca w kwietniu za to, że nie ma jeszcze wczesnych czerwcowych, czy dojrzałych sierpniowych owoców, wydaje się irracjonalne. Jezus robi to jednak w chwili gdy przybył do Jerozolimy po swym triumfalnym wjeździe do niej – wie, że Miasto Święte nie rozpoznało czasu nawiedzenia.

Wie, że Judea i Jerozolima, cały Izrael nie jest przygotowany do przyjęcia Jezusa, Syna Bożego. Widzimy Go jak gwałtowanie oczyszcza Świątynię, jak chce usunąć wszystko to co zasłania człowiekowi Boga.

Przeczytaj: Mk 11,11-25

Tweety:

Miejcie wiarę w Boga.

Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam,

tylko wierzcie, że otrzymacie.

oaz

Wcześniej Jezus został uroczyście powitany podczas przybycia do Jerozolimy. To Jego ostatnie przybycie na Święto Paschy. Każdy gest Jezusa, każde Jego słowo jest Jego nauczaniem, nic nie jest bez znaczenia.

Uczniowie patrząc na uschłego figowca otrzymują lekcję wiary. „Nie wierzcie ludziom bezowocnym i bezowocnemu nauczaniu tych ludzi, wierzcie Bogu.” Wiara uwidacznia się w modlitwie. W odpowiedzi na modlitwę zostaną zaspokojone ich potrzeby. W odpowiedzi na przebaczenie doświadczą mocy Bożego przebaczenia. Przez wiarę będą przenosili góry mocą Boga. Dla człowieka posiadającego wiarę nic nie będzie niemożliwe do wykonania. To także słowo obietnicy wobec nas – ludzi których po wiekach spotyka prawda Ewangelii.

Modlitwa:

Panie, obiecujesz i potwierdzasz skuteczną moc naszej modlitwy. Staje więc dziś przed Tobą z wiarą proszącego dziecka: daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie pragnę. Amen.