Skip to main content

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. (J 21,17)

Kiedy święty Piotr wypowiedział te słowa, miał już za sobą doświadczenie swojej całkowitej, publicznej zdrady swego Mistrza, kiedy trzy razy się Go wyparł: „Nie znam tego Człowieka!” — i to w chwili, kiedy Pan Jezus bardziej niż kiedykolwiek potrzebował solidarności i wsparcia. Miał też za sobą liczne wcześniejsze sytuacje, kiedy nie rozumiał nauki Jezusa i robił co innego, niż Jezus od niego oczekiwał.

panie

A jednak miał odwagę, by po tym wszystkim powiedzieć: „Ty wiesz, że Cię kocham”. I to było największe ze wszystkiego, co do tej pory dokonał. To pokorne wyznanie — będące jednocześnie przyznaniem się do winy („Panie, Ty WSZYSTKO wiesz”) — otworzyło mu drogę do stania się fundamentem i filarem Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa, na którym aż do końca tego świata będzie się on wspierać.

Czasami, aby powiedzieć: „Kocham Cię”, potrzeba dużo odwagi.

Zastanów się:

1. Czy ty możesz, już teraz, powiedzieć Jezusowi: „Ty wiesz, że Cię kocham”?

2. Co dotychczas uczyniłeś, aby pokazać Jezusowi swoją miłość?

3. Co uczynisz dla Niego dzisiaj i jutro?