Skip to main content

Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego żądzą na świecie. 2 P 1,4

Rozważanie:

Czy mamy świadomość, jak wielkie rzeczy zaplanował dla nas Bóg? Czasami traktujemy wolę Bożą nieufnie i uważamy ją za ograniczenie naszej wolności. A tymczasem Jego wolą jest, abyśmy się stali uczestnikami Boskiej natury! Abyśmy zostali włączeni w Boga!

zost

Kościoły wschodnie nazywają to, co nam przyobiecano, po prostu theosis — ubóstwieniem. Pomyślmy, jak wspaniały czeka nas los, jeśli tylko nie popsujemy dzieła Bożego, nie okażemy się krnąbrni, nie odrzucimy Boga. Oby to nieszczęście nigdy nam się nie przytrafiło!

Do wykucia:

Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury.

2 P 1,4