Skip to main content

Dzisiejsze Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana jest jednym z najmłodszych, obchodzimy je w Kościele od 2013 roku. Ma być to dzień wdzięczności Bogu, za wielki dar kapłaństwa dla Kościoła.

Jezus w Wieczerniku, podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanawia sakrament kapłaństwa. Sam objawia się poprzez całe Misterium Paschalne i to, czego dokonuje – że On jest najwyższym Kapłanem, On składa ofiarę, tak naprawdę jedyną skuteczną – za grzechy świata.

Przeczytaj: J 17,1-2.9.14-26

Tweety:

Nie tylko za nimi proszę,

ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;

aby wszyscy stanowili jedno

kaplan_ofiara

Rozważanie:

Dzisiejsza ewangelia pokazuje nam Jezusa podczas modlitwy w noc przed dniem ofiary na Krzyżu. To jest modlitwa uwielbienia, błogosławienia Boga i wstawiania się za tymi, których Jezus otrzymał od Ojca.

To misja każdego z kapłanów – ma wstawiać się za tymi, których powierza mu Bóg. Ma być sprawcą jedności, bo ona jest znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa.

Niech nasze serca mają w sobie to pragnienie, byśmy także siebie samych uczynili wieczystym darem dla Boga. Dziś, dziękując Bogu za kapłaństwo Chrystusa, prośmy wciąż o pragnienie oddania się Bogu, tak by i w nas, jako żywych świątyniach nieprzerwanie była składana ofiara uwielbienie Boga.

Modlitwa:

Panie uwielbiamy Cię dziś za Twoje wieczne i święte kapłaństwo. Prosimy niech Twoja świętość, uświęca ich życie. Niech czerpią z swoją wiarę z modlitwy Jezusa, niech będą sprawcami jedności, powierzonej im owczarni. Amen.