Skip to main content

Już nie dwoje lecz jedno – podkreśla dziś Jezus, kiedy mówi o małżeństwie. Obydwoje są relacją na wzór Trójcy Świętej – to właśnie ona jest darem, przyjęciem i doskonalą wspólnotą dającą zwycięstwo nad wszelką samotnością.

Ponadto relacja małżeńska jest zawsze obrazem relacji Bóg – człowiek, dlatego jest ona zawsze trwała i niezmienna. Bóg, we wcielonym Synu na zawsze poślubił naszą ludzką naturę i każdego z nas.

Przeczytaj: Mk 10,1-12

Tweety:

Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:

dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną,

i będą oboje jednym ciałem.

111

Rozważanie:

Wciąż potrzebujemy odnawiać obraz i cel małżeństwa jaki ma Bóg. On chce byśmy byli w relacji, byśmy wzajemnie uczyli się miłości, która jest znakiem podobieństwa do Ojca.

Gdyby miłość małżonków nie była wierną i totalną, nie byłaby odbiciem miłości Boga i w ogóle nie byłaby miłością.
Grzech pierworodny wpycha nas w destrukcyjny egoizm, alienuje od Boga i innych ludzi. Chrystus chce nam to wszystko przywrócić, czyniąc nas zdolnymi do miłości wzajemnej „tak jak było na początku”

Modlitwa:

Panie, Twoja miłość jest zawsze źródłem i wzorem każdej miłości, niech jej moc uzdrawia wszystkie nasze relacje – tak by były na „wzór i podobieństwo” Trójcy Świętej. Amen.