Skip to main content

Jezus od swoich Apostołów nie tylko wymaga, ale wiele im obiecuje. I nie jest to obietnica sięgająca w daleką, nieokreśloną przyszłość, lecz jest związana dla wszystkich żyjących po wniebowstąpieniu Jezusa.

Odejście Jezusa do Ojca, to nowa obecność – niezwykle silna i skuteczna bo działa przed Ducha Świętego.

Przeczytaj: J 14,6-14

Tweety:

Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.

obj

Rozważanie:

Jezus nie opuszcza nas i nie pozostawia nas samych. Wraz z Jego odejściem zaczyna się nasz powrót do Niego. Jego przykazanie pozwala iść już dziś, tam, gdzie On przebywa. Dzięki darowi Ducha została otwarta droga do naszego przebywania z Nim, już na zawsze.

Jezus obiecuje nam naprawdę wiele – zjednoczeni z Nim będziemy modlić się, prosić i otrzymywać. Gdy będziemy z nim blisko, gdy nasze serce przemieni się na wzór Syna, otrzymamy dary od Ojca, dary które mu nic nie zabierają, a przeciwnie: stają się uwielbieniem Boga. Bądźmy blisko z Jezusem… bo on zna drogę powrotu.

Modlitwa:

Jezu, dziękuję Ci za Twoją obietnicę mocy i skuteczności modlitwy. Niech za każdym razem cała Trójca będzie uwielbiona gdy się modlę. Niech nie moje, ale Twoje Imię będzie w Niej najważniejsze. Amen.