Skip to main content

Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Syr 2,7

Rozważanie:

Wy, którzy boicie się Pana, czyli – mówiąc dzisiejszym językiem – którzy Go kochacie, słuchacie, czcicie, uwielbiacie. Oczekujcie Jego zmiłowania. Nie niepokójcie się, On przyjdzie. Cierpliwie idźcie za Nim, naśladujcie Go. On o was pamięta.

którzy

Nie odchodźcie od Niego, abyście nie upadli. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?” (Łk 18,7)

Do wykucia:

Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.

Syr 2,7