Skip to main content

Jezus jest jedyną odpowiedzią na nasze pragnienie szczęścia. Czym tak naprawdę jest szczęście i gdzie kierujemy nasze pragnienia?

Przeczytaj: J 15, 9-11

Tweety:
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem
Wytrwajcie w miłości mojej!
Aby radość Moja w was była

28kwietnia2016

Rozważanie:
Czy jest dla człowieka lepsza, radośniejsza nowina, niż ta, że Bóg nie tylko go z miłości stworzył, ale mimo ludzkiej niewierności postanowił odkupić?

Odkupić, przyjmując naszą naturę, czym wyniósł ją nad anioły, odkupić umiłowawszy do końca, do krzyżowej ofiary? Krzyż jest znakiem Bożej miłości do nas, miłości która codziennie wzywa do odpowiedzi na nią. Mamy udział w Bożej miłości, jednak ona nie ma poruszać tylko emocji, nie ma tylko budzić wdzięczności i czci, ale powinna się realizować w konkretach naszej codzienności.

Tu jest tajemnica i źródło naszego szczęścia i pełni radości, jakiej pragnie dla nas Jezus: doświadczenie miłości Boga, pozwolenie by ono przemieniło nasze życie i dzielenie się nią. Przykazanie Jezusa to przykazanie miłości. Trwanie w Jego miłości, zachowywanie tego przykazania, to naśladowanie Jezusa w codzienności, wypełnienie Jego obecnością każdej przestrzeni życia.

Modlitwa:
Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość. Niech ona mnie przemienia i przeze mnie promieniuje. Amen