Skip to main content

Jezus daje pokój. Tymczasem na świecie wcale nie ustają wojny, w nas też trudno odnaleźć pokój, raczej lęk i niepewność. Jak znaleźć pokój Jezusa?

Przeczytaj: J 14,27-31a

Tweety:
Pokój mój daję wam
Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję
Niech się nie trwoży serce wasze
Przyjdę znów do was

26kwietnia2016

Rozważanie:

Przede wszystkim tego daru Jezusa nie możemy szukać w świecie. Jezus mówi, że daje inny pokój niż świat. Więcej – wskazuje, że władcą tego świata jest szatan.

Pokój Jezusa to nie uwarunkowany dyplomacją czy siłami militarnymi brak wojny. Nie jest nim też poczucie bezpieczeństwa zbudowane na naszych zabezpieczeniach czy wypracowana jakimiś praktykami medytacyjnymi lub poszukiwaniami filozoficznymi obojętność, dystans do rzeczywistości.

Pokój, który daje Jezus, ma źródło w Jego Misterium Paschalnym, w zwycięstwie śmierci śmiercią, w pokonaniu starodawnego buntownika posłuszeństwem. Ofiara Jezusa uwalnia nas od grzechu, odnawia w nas dziecięctwo Boże. Doświadczenie bezwarunkowej miłości, która za tym dziełem zbawienia stoi, niszczy w nas lęk i pozwala zaufać Bogu, zawierzyć się Jemu.

Tu jest nasz pokój, którym możemy żyć, jeśli będziemy kochać, przebaczać i nieść tę dobrą nowinę na krańce świata, mając udział w przemienianiu go, w budowaniu Królestwa Bożego. Aż powróci Pan, Książę Pokoju, i ostatecznie zapanuje nad światem.

Modlitwa:
Panie, dziękuję Ci za dar Twojego pokoju. Pozwól mi nim żyć i być narzędziem Twojego pokoju w świecie. Amen.