Skip to main content

Każdy ochrzczony jest zobowiązany do realizowania misyjnego posłannictwa Kościoła. Zapał do ewangelizacji pokazuje, na ile jesteśmy uczniami Chrystusa, na ile wierzymy w realność historii zbawienia.

Przeczytaj: Mk 16, 15-20

Tweety:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony
Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami

25kwietnia2016

Rozważanie:
Nawet gdyby Jezus nie zostawił Apostołom nakazu misyjnego i wprost nie posłał ich na cały świat, ewangelizacja byłaby wciąż naturalna dla chrześcijan.

Wypływa z zachwytu nad zbawczym dziełem Chrystusa, wdzięczności i po prostu miłości bliźniego.

Odkrycie prawdy o tym, kim naprawdę jest człowiek, jaki jest jego cel, gdzie jest jego szczęście, jaki jest Bóg, samo popycha do dzielenia się odnalzioną prawdą. Doświadczenie zbawienia i relacja z Bogiem sprawia, że nasze pragnienia zaczynają współgrać z pragnieniami Boga. A On chce, by wszyscy zostali zbawieni. Stajemy się narzędziami zbawienia świata.

Przyjrzyjmy się swojej miłości. Czy jej owocem są różne formy ewangelizacji? Czy ewangelizuję z miłości?

Modlitwa:
Panie, dziękuję Ci, że tak mi ufasz, angażując mnie w jednoczenie świata w Tobie i Twoim Kościele. Daj mi zapał do ewangelizacji, przymnóż miłości, oczyść ze wszystkiego, co przysłania Ciebie.