Skip to main content

Jezus jest Bramą. To konkretna propozycja: Przejście przez Niego daje pewność zbawienia, daje wolność i prawdziwy pokarm.

Przeczytaj: J 10, 1-10

Tweety:
Owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają
Ja jestem bramą owiec
Przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości

18kwietnia2016

Rozważanie:
„Kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec”. Bóg pokazał, jakimi mamy być pasterzami (Ps 23). Dobry pasterz potrafi zostawić wszystko i szukać jednej zaginionej owcy, chroni przed zagrożeniem. Zna owce po imieniu, one mogą mu ufać. Uczmy się być pasterzami Jezusa, szukajmy przestrzeni, gdzie możemy to pasterzowanie realizować.

Żeby przejść przez bramę, musimy do niej pasować. Musimy wkomponować się w Jezusa. Naśladując Go, przemieniając się w Niego.

Jezus pokazał też, co to znaczy być pod opieką Pasterza. Znamy Go jako Baranka. Radykalnie posłuszny, ufny, oddany. Jezus chce nam dać życie w obfitości. Zaufajmy Mu.

Modlitwa:
Panie, dziękuję Ci, że przez chrzest i wiarę mogłem przejść przez Ciebie – Bramę życia. Pozwól mi doświadczyć w Tobie wolności, prawdy i nasycenia.