Skip to main content

Co jest Twoimi chlebkami, które przyniesiesz Jezusowi do rozmnożenie? Czy chętnie rozdasz je innym?

Przeczytaj: J 6,1-15

Tweety:
Wiedział bowiem, co miał czynić
Szedł za Nim wielki tłum
Rozdał tyle, ile kto chciał

8kwietnia2016

Rozważanie:
Jezus wychodząc naprzeciw prozaicznym potrzebom ludzi, wykorzystuje ich drobny wkład. W Ewangelii widzimy głód chleba. Jezus dla wielkiego tłumu rozmnożył pięć chlebów przyniesionych przez anonimowego chłopca.

Czy my jesteśmy wrażliwi na potrzeby otaczających nas ludzi?

Jakie potrzeby widzisz dookoła? Co przyniesiesz Jezusowi, prosząc by rozmnożył? Czy jesteś gotów iść i nieść ludziom skutki tego cudu?

Przyjrzyjmy się też swoim potrzebom. Czego najbardziej pragniemy? Czy drobne, prozaiczne potrzeby nie przysłaniają nam najgłębszych pragnień?

Prośmy dziś Boga o uporządkowanie naszych pragnień i wrażliwość na potrzeby innych.

Dostrzeżemy też wezwanie do ewangelizacji. Prośmy o przymnożenie wiary i ochocze dzielenie się nią.

Modlitwa:
Panie, dziękuję Ci za cuda, które czynisz w moim życiu. Daj mi je dostrzegać i się nimi cieszyć. Przymnóż mi wiary i uczyń wdzięcznym.