Skip to main content

To niepojęta tajemnica, jak drodzy jesteśmy w oczach Boga. Każdy z nas jest dla Ojca wart tyle, ile Jego Jednorodzony umiłowany Syn.

Przeczytaj: J 3,16-21

Tweety:
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał
Świat został przez Niego zbawiony
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła

6kwietnia2016

Rozważanie:
Z czysto ludzkiego punktu widzenia rzecz nie do pomyślenia. Jest wina, powinna być kara. Tymczasem Bóg nie potępił, a uczynił tę winę błogosławioną, realizując wspaniałe dzieło odkupienia. Syn Boży stając się jednym z nas, przywrócił nam godność dzieci Bożych, jednocześnie umożliwiając udział w Boskiej naturze! Taka jest Boża sprawiedliwość, takie jest Jego miłosierdzie.

Świadomość tak wielkiej miłości musi budzić pragnienie odpowiedzi. To jest światło: umiejętność patrzenia na siebie i innych przez pryzmat miłości Boga. Żyjąc w tym świetle, nie pozwalajmy sobie na złe uczynki, o których pisze Jan. Wiemy, jaką cenę Jezus zapłacił za zmazanie z nas grzechu, więc nie wracajmy do niego. Wiemy, że ta cena została zapłacona też za innych, więc nie osądzajmy.

Kościół kontynuuje dzieło zbawienia: Chrystus w Kościele działa przez sakramenty. One pomagają nam dojrzewać w wierze i naśladować Zmartwychwstałego. Nie zaniedbujmy sakramentu pokuty, w którym Bóg chce nam okazać miłosierdzie, pozwalając doświadczyć odpuszczenia grzechów. Posilajmy się Eucharystią, by mieć siłę do przemiany siebie i otaczającego nas świata.

Modlitwa:
Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość, za Twoje pragnienie, bym żył z Tobą wiecznie. Uczyń to pragnienie moim, nie pozwól mi nigdy o sobie zapominać.