Skip to main content

Jezus nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych. Liczy tylko na to, że będziemy konsekwentni i wierni swoim wyborom. Jesteś ochrzczony, przyjąłeś Jezusa. A czy narodziłeś się z Ducha? Czy ci, z którymi masz relacje, widzą w tobie narodzonego z Ducha?

Przeczytaj: J 3, 7-15

Tweety:
Trzeba wam się powtórnie narodzić
Trzeba aby wywyższono Syna Człowieczego
Aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne

5kwietnia2016

Rozważanie:

Tak, historia zbawienia się dokonała, Jezus już nas odkupił biorąc na siebie nasze grzechy i zwyciężając śmierć. Jednak my nie możemy być bierni. Ta historia nie jest do wspominania, ale do realizowania w naszym życiu. Jezus zostawił siebie w sakramentach, które mają przemieniać nasze życie – mamy zabijać w sobie starego człowieka i pozwolić żyć nowemu.

Św. Paweł wymienia owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność opanowanie” (Ga 5, 22). Czy one są w nas widoczne? Czy inni je u nas dostrzegają? Czy je pielęgnujemy?

Syna Bożego już wywyższono, już mamy dostęp do życia wiecznego. Musimy jednak w Niego uwierzyć, a ta wiara polega na naśladowaniu Go. Również w tym, byśmy dali się wywyższyć – złożyć swoje życie w ofierze.

Modlitwa:
Panie, wierzę w Ciebie. Spraw, bym kontemplując tajemnicę Twojego wywyższenia, potrafił tak mocno do Ciebie przylgnąć, byś został tylko Ty.