Skip to main content

Przejmująca Ewangelia, która pokazuje Jezusa, który walczy o Judasza – daje mu to co najcenniejsze – chleb, Jego Ciało na ocalenie. Judasz jest przy stole z Jezusem, jest wybrany i powołany do świętości, zwycięża w nim jednak ciemność. 

Zdrada to nie tylko Judasz, ale i Piotr – ten pierwszy i ten ostatni. Piotr znalazł ratunek w przebaczaniu i to się stało jego siłą oraz fundamentem wiary całego Kościoła.

Przeczytaj – J 13,21-33.36-38

Tweety:
Panie, życie moje oddam za Ciebie.
Życie swoje oddasz za Mnie?
Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

22marca2016

Rozważanie:
Judasz i Piotr to postacie tragiczne. Są oni niesamowicie mocnym sygnałem ostrzegawczym pokazującym nam, jak bardzo możemy być zaślepieni i pewni siebie będąc nawet bardzo blisko Jezusa. Pokory i jasnego wiedzenia swojej słabości uczy nas Piotr. Judasz pokazuje, że możemy stać się ślepi na bardzo mocne sygnały ostrzegawcze wzywające nas do zmiany.

Jezus nie patrzy bezradnie. Przestrzega Judasza i Piotra – karmi ich Swoim Ciałem. Bo to Chleb dany nam nie w nagrodę, lecz na ocalenie.

Modlitwa:
Jezu, zdradzony i opuszczony, jesteś blisko wszystkich, którzy doświadczają tego samego także w naszych czasach. Nie zniechęcasz się ani nie poddajesz, walczysz o każdego z nas. Spraw niech nasza wolność, zawsze służy Tobie. Amen.