Skip to main content

Boimy się straty. Ona nie pociąga, nie jest atrakcyjna. Jezus nigdy nie ucieka się do PR-owych sztuczek, żeby uwieźć słuchacza. Stawia wymagania, wskazuje na trud, oferuje prawdę.

Tweety:

Syn człowieczy musi wiele wycierpieć
Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie
niech co dnia bierze krzyż swój
i niech Mnie naśladuje

sbz

Rozważanie:

Jezus wskazuje na swoje cierpienie: doświadczenie odrzucenia i bolesną śmierć. Zapowiada, że ta śmierć będzie źródłem życia. Jednak żeby tego życia doświadczyć, trzeba Go naśladować. Radykalnie upodabniać się do Niego, zabijając w sobie to, co nie pasuje do Jezusa.

Na tym polega zaparcie się siebie – mamy odkrywać w sobie podobieństwo do Jezusa i pracować nad tym, by było ono jak najdokładniejsze. To nie jest łatwe, ani jednorazowe – co dnia mamy brać swój krzyż, co dnia kontemplując Jezusa odrzucać wszystko, co od Niego nie pochodzi i do Niego nie prowadzi. Od naszego Mistrza uczmy się relacji z Bogiem i ludźmi. Nasz cel, nasza jedyna korzyść jest w Bogu i Jego Królestwie – ufnie i z odwagą wyrzeknijmy się wszystkiego innego.

Modlitwa:

Panie, daj mi tak rozkochać się w Tobie, żebym zapomniał o sobie, żebym wyrzekł się siebie. Daj mi doświadczyć słodyczy Twojego krzyża, żebym ufnie i ochoczo mógł dźwigać swój. Przemień mnie w siebie!