Skip to main content

Jezus nie odrzuca Prawa ani tradycji. Z Ewangelii wiemy, że sam je wypełnia. Dla Niego nie do przyjęcia jest niespójność i hipokryzja.


Przeczytaj: Mk 7, 1-13

Tweety:
Ten lud czci Mnie wargami lecz sercem daleko jest ode Mnie
Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować

9lutego
Rozważanie:
Chyba dla każdego niezdrowa jest sytuacja, kiedy nasze czyny nie są zgodne z tym, co mamy w sercu, z naszymi myślami. U innych też nas to bardzo drażni. Dziś Jezus pokazuje, że taka postawa może być obecna nawet w relacji z Bogiem, w pobożności.

Przyjrzyjmy się naszemu uczestnictwu w liturgii – cechuje je aktywne, rozumne uczestnictwo czy może bezmyślność lub aktywizm? Czy znam liturgiczne gesty i znaki? Czy rozumiem je i czynię moimi, tak by wypływały z serca i kierunkowały je w stronę Boga, a nie stanowiły jakiejś rutyny?

A może w mojej pobożności jest coś faryzejskiego, na pokaz? Dzisiejsza ewangelia uczy, że nasze wchodzenie w liturgiczną tradycję ma wypływać z miłości i do miłości w relacji z Bogiem i ludźmi prowadzić.

Modlitwa:
Panie, dziękuję Ci za Kościół, w którym mogę Cię poznawać. Z serca, chcę całym sobą oddawać Ci chwałę.