Skip to main content

Wiara mieszkańców ziemi Genezaret zawstydza. Szybko rozpoznali Jezusa. Nie zatrzymali radości z poznania Go dla siebie, tylko biegali i ufnie znosili do Niego innych.

Przeczytaj: Mk 6, 53-56

Tweety:
zaraz Go rozpoznano
wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie

8lutego

Rozważanie:
Spotkałeś Jezusa. Pragniesz Go poznawać, dla relacji z Nim rozważasz słowo Boże, modlisz się. Przyjrzyj się tej relacji: czy wierzysz w to, że Jezus dziś, podobnie jak 2000 lat temu, chce wchodzić w życie i uzdrawiać? Czy zanosisz Mu swoje choroby, czy przychodzisz do Niego ze swoimi zranieniami i cierpieniem?

Widzimy w dzisiejszej ewangelii taką wiarę, której wystarcza choćby dotknięcie frędzli u płaszcza Jezusa. Dziś ty możesz być takim frędzlem! Przez Ciebie chce działać Jezus. Zaufaj i przyjrzyj się temu, jak i gdzie Cię prowadzi.

Modlitwa:
Boże, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata.