Skip to main content

Trędowaty to człowiek wykluczony. Musi trzymać się z daleka od innych ludzi. Także społeczeństwo stroni od jakichkolwiek z nim relacji. To człowiek martwy pod względem cywilnym i religijnym, wyłączony ze społeczeństwa. Wyobcowanie staje się jego codziennością. Wydawać by się mogło że, życie musi trzymać się z dala od śmierci, a jednak Jezus pokonuje wszelkie bariery.

PrzeczytajMk 1,40-45

Tweety:
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go
Chcę, bądź oczyszczony!

14stycznia2015
Rozważanie:
Dobra Nowina o Jezusie to opowieść o Bogu, który jest blisko tych, których inni odsuwają na margines życia. Jest on faktycznie lekarzem, który przyszedł do chorych, a nie do zdrowych. Nie ma takiej bariery, której by nie pokonał. Żaden grzech, żadna moja nieczystość nie powstrzyma jego boskiego dotyku.

Uzdrowiony z trądu staje się apostołem, idzie ogłosić Dobrą Nowinę, której doświadczył na własnej skórze. Każde uzdrowienie ma stać się impulsem do głoszenia Ewangelii i czyni ze mnie ucznia.

Modlitwa:
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, Panie! Ty wiesz, co jest moim trądem, co wpycha mnie w izolację, wyobcowuje od innych, oddala od modlitwy. Tak często brzydzę się moją chorobą, nie mam do siebie szacunku – wierzę jedynie w Twe miłosierne spojrzenie i dotyk, któremu nic nie przeszkodzi. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić! Amen.