Skip to main content

Maryja, pierwsza charyzmatyczka Kościoła, nie zachowuje darów Ducha Świętego dla siebie. Spieszy z Dobrą Nowiną do Elżbiety, by radość stała się także jej udziałem.

Przeczytaj: Łk 1,39-45

Tweety:
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy.”

21grudnia

Rozważanie:
Maryja jest przepełniona Duchem Świętym. Dzięki temu tam, gdzie pojawia się Matka Boża, następuje wylanie Ducha Świętego. Widać to dobrze na przykładzie spotkania Maryi z Elżbietą, która zaczęła prorokować, gdy tylko usłyszała pozdrowienie Maryi, a w jej łonie poruszyło się dzieciątko. To ważna wskazówka dla członków wszystkich grup charyzmatycznych, bo Maryja jest pierwszą charyzmatyczką kościoła.

Warto też zastanowić się chwilę nad faktem „pójścia z pośpiechem”. Maryja nie zostawia swojego przepełnienia Duchem Świętym dla siebie. Wyrusza, by dzielić się swoim darem i radością z innymi. Wskazuje przez to, że ten, kto otrzymuje Ducha Świętego, powołany jest do niesienia Dobrej Nowiny innym ludziom.

Modlitwa:
Święta Maryjo, proszę bądź obecna w moim życiu. Przychodź do mnie z Duchem Świętym, abym i ja z radością, nie zważając na wszelkie trudy, mógł zanosić Chrystusa innym ludziom.