Skip to main content

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Ga 5,13

Rozważanie:

List do Galatów precyzyjnie określa, czym jest prawdziwa wolność. Idzie tu w poprzek tendencji całej współczesnej kultury.

choł

Tak, to prawda, że jesteśmy powołani do wolności. Strzeżmy jej przed tymi, którzy usiłują nas zniewolić. Ale czym jest wolność? Nie realizacją wszystkich zachcianek, pragnień, pożądań (jakiegokolwiek rodzaju, nie tylko seksualnych), bo kiedy im służymy, stajemy się ich niewolnikami i zaczynamy wykorzystywać oraz zniewalać innych. „Wręcz przeciwnie” — mówi święty Paweł. Prawdziwa wolność to posługiwanie sobie nawzajem, motywowane i napędzane miłością. Jeśli nie wiemy, jak postąpić w danej sytuacji, niech ożywia nas miłość.

Do wykucia:

Nie bierzcie wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!

Ga 5,13