Skip to main content

Człowiek nie jest właścicielem – jest jednie zarządcą tego co go otacza. To samo dotyczy naszego życia – jesteśmy jego sługą, a nie panem.

Gdy odkrywamy, że wszystko w naszym życiu jest darem, odzyskujemy wolność i szczęście. Sami stajemy się darem dla innych i w ten sposób doskonale wyczekujemy powrotu naszego Pana.

Przeczytaj: Łk 12,39-48

Tweety:

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie;

a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą

O2

Rozważanie:

Powtórne przyjście Jezusa będzie sądem, który odsłoni prawdę o rzeczywistości – będzie to jednak spojrzenie sprawiedliwe, oparte na wiedzy jaką ma o nas Bóg.

Każdy z nas jest odpowiedzialny proporcjonalnie do znajomości woli Bożej. Czym bliżej jesteśmy Jezusa, tym bardziej rosną wymagania wobec nas wierzących.

Otrzymaliśmy tak wiele darów, więc wiele też od nas się zażąda. Boży dar jest zawsze płodny – jest jak miłość, którą trzeba rozwijać i pomnażać. Każdy z nas jest za niego odpowiedzialny i każdy z wykorzystania  tego daru, zda relację przed Bogiem. Posiadanie jest wielką odpowiedzialnością.

Modlitwa:

Panie, niech nie opuszcza mnie pytanie o to jak wykorzystuję każdego dnia twoje dary – dar życia, wiary, miłości. Niech to pytanie będzie ono nieustannie termometrem mojej duszy.

Daj mi poznać Panie jak wiele w moim życiu jest twoim darem; tak wiele że wszystko. I za to bądź zawsze uwielbiony. Amen.