Skip to main content

Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Ef 4,14

Rozważanie:

Często przypominany jest fragment Biblii, w którym Pan Jezus mówi, abyśmy się stali jak dzieci. Ale to „stanie się jak dzieci” nie oznacza infantylizmu, naiwności, cofania się w rozwoju.

chodzi

Całkowitą ufność — tak, ale tylko, gdy dotyczy jedynego prawdziwego Pasterza, Jezusa. Nie wilków przebranych w owczą skórę, które włamują się do owczarni i mamią owce fałszywą nauką, aby je porwać i unicestwić. Przed tym ostrzegał sam Chrystus i czyni to także List do Efezjan. Takie wilki w Kościele zdarzały się w przeszłości, pojawiają się dziś i będą się nadal pojawiać. Strzeżmy się ich. Trwajmy przy Chrystusie i Jego nauce, przekazywanej i głoszonej przez Kościół.

Do wykucia:

Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale.

Ef 4,14